+421 905 818 344
katarina@diplomaticprotocol.sk

Diplomatický protokol a spoločenská etiketa – prečo sú dôležité?

Diplomatic Protocol and Etiquette - Why Are They Important?

Prvé skúsenosti s etiketou a „vyberanými spôsobmi“ (belle manière) získavame výchovou už v útlom detstve. Na týchto základoch potom staviame svoj ľudský príbeh ako dospelí ľudia. Moderná doba nám prináša množstvo kontaktov a veľké možnosti cestovať. Práve intenzívne kontakty, medzinárodná politika a nadnárodný biznis obsahujú jemnú a veľmi citlivú spleť rituálov, symbolov, zvyklostí a pravidiel, ktorej znalosť významným spôsobom určuje mieru úspechu – štátnikov, medzinárodných právnikov, biznismenov, vysokých štátnych úradníkov, alebo umelcov. Protokol a etiketa tak už dávno nie sú len o tom, kedy použiť akú vidličku, aká je vhodná dĺžka sukne, veľkosť saka, či kto prvý podáva ruku.

To, ako sa vám bude dariť v tom, čo robíte, záleží od vašej schopnosti nadviazať a udržať kontakt s partnerom, pochopiť jeho neverbálne signály, kultúrny a spoločenský kontext, úspešne vyjednávať a zanechať čo najlepší dojem pre budúcu spoluprácu.

Paradoxné je, že práve možnosti cestovať a stretávať sa s ľuďmi veľa ľudí v politike aj biznise vedú k presvedčeniu, že pravidlá etikety sú prežitok a protokol niečo „otravné“. Myslia si, že kľúčom k úspechu je neformálnosť a že skúsenosti zo súkromných ciest z nich robia aj skúsených vyjednávačov.

Faktom ale je, že:

  1. neformálnosť automaticky neznamená „priateľskosť“. Veľmi často sú práve v týchto situáciách spôsobené najväčšie škody a niekedy je neformálne správanie pochopené ako urážka, ktorá sa už nedá napraviť. Dvere zatvorí spoľahlivo a na dlho.
  2. Pripravenosť na schôdzku, rokovanie alebo vyjednávanie nespočíva len v samotnom ovládaní problematiky alebo predmetu rokovania. To, čo z vás urobí excelentného partnera je vaša pripravenosť vo všetkých oblastiach, vrátane etikety, nepísaných pravidiel i formálneho protokolu. Ak túto časť podceníte, sabotujete svoj vlastný úspech.
  3. Nič nie je také klamlivé, ako pocit, že človek už má dostatok skúseností a nič ho nemôže prekvapiť. A naopak – veľké škody rovnako napácha nervozita spôsobená neskúsenosťou.
  4. Špičkový biznismen, právnik, politik alebo umelec sa nebojí obklopiť skúsenými ľuďmi pracujúcimi v jeho prospech. Mať svojho osobného poradcu v oblasti protokolu a etikety je výhoda, nie slabosť. Tak, ako sa vedia Vaši klienti spoľahnúť na vás a vašu odbornosť, vy sa môžete oprieť o svojho poradcu vtedy, kedy potrebujete byť v rovnakej alebo výhodnejšej pozícii ako Vaša protistrana.

Leave a Reply