Protokol

Protokol a etiketa

Protokol a etiketa už dávno nie sú len o tom, kedy použiť akú vidličku, aká je vhodná dĺžka sukne, či kto prvý podáva ruku. Množstvo kontaktov, veľké spoločenské udalosti, cestovanie a nadnárodný biznis vytvorili jemnú a citlivú spleť zvyklostí a pravidiel, ktorej znalosť často významným spôsobom určuje mieru úspechu biznismena a jeho firmy, či štátnika a jeho krajiny.

Prečo a kedy je teda dobré osloviť odborníka na diplomatický a spoločenský protokol?

  • Ak sa pri Vašej práci stretávate s predstaviteľmi štátov, zahraničnými klientmi či významnými biznismenmi. Pre Váš úspech je nevyhnutné zdravé sebavedomie, nonšalancia, i dávka pokory, ktoré plynú zo znalosti spomínaných zvyklostí a rešpektu k Vášmu partnerovi.
  • Ak ste partnerkou alebo partnerom človeka, ktorého práca zahŕňa medzinárodné a vysoké spoločenské kontakty – spoločensky náročné situácie sa často týkajú aj Vás.
  • Ak ste žena vo významnej pozícii v biznise, v politike alebo v diplomacii. Moderná doba priniesla veľké nároky na vystupovanie žien, na ich schopnosť dokonale vyvážiť vysokú profesionalitu s elegantným vystupovaním dámy.
  • Ak ste muž, ktorému záleží na tom, aby ho predchádzala nielen povesť mimoriadneho odborníka a obchodníka, ale najmä dokonalého džentlmena.

Dobrý konzultant Vám pomôže zvládnuť spoločenské situácie tak, aby ste nielen mali dobrý pocit zo seba, ale najmä uspeli. Aj vďaka dobrej príprave zvládnete rokovanie, návštevu, rozhovor či prijatie na najvyššej úrovni a uspejete v obchodných kontaktoch s partnermi z iných kultúr, alebo pri významných spoločenských podujatiach. Faktom je, že úspech človeka tkvie nielen v jeho schopnostiach, vedomostiach a nápadoch, ale aj v prezentácii seba samého.